Apple, Tim Cook ve öbür yöneticilerin maaş davasında zafer kazandı

Manhattan’daki bir federal mahkeme, Apple’a karşı CEO Tim Cook ve öbür üst seviye yöneticilere yapılan ödemelerin uygun olmadığı savıyla açılan davayı reddetti. Milletlerarası Kardeşlikler Birliği ile bağlı bir emeklilik fonu tarafından açılan dava, performansa dayalı pay senedi ödüllerinin pahasının yanlış hesaplanması nedeniyle Apple’ın çok ödeme yaptığını öne sürüyordu. Savlar, Apple’ın Tim Cook ve dört öteki yöneticiye on milyonlarca dolar fazla ödeme yaptığı ve ödemelerin tazminat komitesi tarafından belirlenen ölçüleri aştığı tarafındaydı. Bilhassa davacı, performansa dayalı kısıtlanmış pay senedi ünitelerinin (RSU’lar) adil bedelinin yanlış hesaplandığını ve bu durumun hissedarları yanıltabileceğini savunuyordu.

Ancak ABD Bölge Yargıcı Jennifer Rochon, Apple lehine bir karar verdi ve şirketin 2023 vekaletname beyanında tazminat metotlarını gereğince açıkladığını, böylelikle ABD Menkul Değerler ve Borsa Kurulu (SEC) tarafından belirlenen menkul değerler maddelerine ve düzenlemelere uyduğunu vurguladı. Yargıç Rochon ayrıyeten, Apple idare şurasının yönetici maaşlarını belirlerken uygunsuz hareketlerde bulunduğuna dair bir delil bulunmadığını da belirtti.

Apple, Tim Cook ve öteki yöneticilerin maaş davasında zafer kazandı

Davanın odak noktalarından biri, davacının tüzel süreç başlatmadan evvel Apple’ın idare şurasına itirazlarını ele alma fırsatı tanımamasıydı. Bu durum, yargıcın kararını etkileyen ögelerden biri oldu. Apple’ın vekaletname belgelerinde açıklanan detaylara nazaran, Tim Cook hem 2021 hem de 2022 yılları için yıllık yaklaşık 99 milyon dolarlık değerli bir tazminat aldı, bunun büyük bir kısmı pay senedi ödüllerinden oluşuyordu. Fakat toplam maaşı 2023’te 63,2 milyon dolara düştü.

Davanın reddedilmesi, Apple için tüzel bir zafer manasına gelmekte ve şirketin yönetici tazminat uygulamalarında düzenleyici gerekliliklere ve kurumsal idare standartlarına uyduğunu vurgulamaktadır. Ayrıyeten, Apple’ın tazminat metodolojilerini hissedarlara açıklama konusundaki şeffaflık ve ahenk tedbirlerini de teyit etmektedir.

Bu karar, soruna açıklık getirmenin yanı sıra, kurumsal idare uyuşmazlıklarında kapsamlı bir due diligence ve prosedürel gerekliliklere ahengin değerini de vurgulamaktadır. Şirketler karmaşık düzenleyici görüntülerde yol almayı sürdürdükçe, bu tıp davalar, yönetici tazminat uygulamalarında şeffaflık ve hesap verebilirliğin değerini altını çizmektedir.

Oyun Haberleri

Değerlendirme
0 (0 Oy)