4 gün okul 3 gün tatil modeli resmileşiyor! Pekala ne vakit başlayacak?

Son devirde çalışanların iş saatlerinin kısaltılması ve tatil müddetlerinin uzatılması için değerli çalışmalar yürütülüyor. Hatta Avrupa’da kimi ülkeler 4 gün iş 3 gün tatil modelini resmi bir karar haline getirdiler. Birtakım ülkeler ise bu kararı kamu kurumlarında sürece koydular.

Türkiye’de ise kimi büyük işletmeler 4 gün iş 3 gün tatil modelini belirli bir müddet “pilot uygulama” biçiminde yürürlüğe koydu. Artık ise emsal bir model okullar için düşünülüyor. Yani 4 gün okul 3 gün tatil modeli üzerinde çalışılıyor.

4 gün okul 3 gün tatil modeli resmileşiyor! Pekala ne vakit başlayacak?

Hali hazırda çocukların eğitiminin en kıymetli modüllerinden birisi de toplumsallaşmak üzerine şurası. İşte bu paydanın daha işlevsel kılınabilmesi için öğrencilerin tatil mühletinin uzatılması ön görülüyor.

Pek çok istatistik kurumuna nazaran dünyada en kaliteli eğitimin verildiği Finlandiya, 4 gün eğitim 3 gün tatil modelini resmileştirmek için süreçleri başlattı. Bu model yeni eğitim devrinde yürürlüğe girecek.

Avrupa’nın pek çok ülkesi eğitim modelinde Finlandiya’yı örnek aldığı için bu uygulamanın Avrupa’ya yayılması pek de uzun sürmeyecektir. Elbette Avrupa’ya yayılmasıyla birlikte Türkiye de bu uygulamaya geçebilir. Zira genel olarak eğitimde batıyı örnek alıyoruz.

Hali hazırda ülkemizde 5 gün eğitim 2 gün tatil uygulaması mevcut. Lakin bu 2 günde de öğrenciler tatil yerine dershane ve gibisi kurumlara giderek eğitim almaya devam ediyorlar. Bu da öğrencilerin gelişmesine ket vuruyor.

Peki sizce Türkiye’nin 4 gün okul 3 gün tatil sistemine geçmesi yeterli mi olurdu yoksa makus mü olurdu? Yorum sizlerin.

Oyun Haberleri

Değerlendirme
0 (0 Oy)